Cygal.net.pl

Systemy, Sieci i takie tam :)

Jak zainstalowac redmine na ispconfig3

Poniżej kilka kroków jakie należy wykonać aby poprawnie zainstalować i skonfigurować redmine na platformie hostingowej ispconfig3.

1) instalujemy potrzebne pakiety i moduły dla apache2
apt-get install ruby-full libmysqlclient-dev libmagickwand-dev libapache2-mod-passenger rake ruby-bundler

2) pobieramy źródła redmine
wget http://www.redmine.org/releases/redmine-3.2.3.tar.gz
tar -xvzf redmine-3.2.3.tar.gz

3) przenosimy redmine do katalogu strony
mv redmine-3.2.3 /var/www/redmine.example.com/web/

4) tworzymy baze danych dla redmine z poziomu ispcnofig3 a nastepnie tworzymy plik konfiguracyjny poniższa komędom
cp ./web/config/database.yml.example config/database.yml

5) konfigurujemy ustawienia bazy danych

vim database.yml
w pliku database.yml wpisujemy swoje dane do bazy danych.

production:
adapter: mysql
database: c1_redmine
host: localhost
username: c1_redmine
password:

6) Przechodzimy do katalogu w ktorym znajduje sie konfiguracja redmine

/var/www/redmine.example.com/web/config/

odpalamy komodę
bundle install –without development test postgresql sqlite

w wyniku powinniśmy otrzymać cos na wzór poniższego wydruku konsoli:
Fetching source index for http://rubygems.org/
Installing rake (0.9.2.2)
Installing i18n (0.6.1)
Installing multi_json (1.3.6)
Installing activesupport (3.2.8)
Installing builder (3.0.0)
Installing activemodel (3.2.8)
Installing erubis (2.7.0)
Installing journey (1.0.4)
Installing rack (1.4.1)
Installing rack-cache (1.2)
Installing rack-test (0.6.2)
Installing hike (1.2.1)
Installing tilt (1.3.3)
Installing sprockets (2.1.3)
Installing actionpack (3.2.8)
Installing mime-types (1.19)
Installing polyglot (0.3.3)
Installing treetop (1.4.10)
Installing mail (2.4.4)
Installing actionmailer (3.2.8)
Installing arel (3.0.2)
Installing tzinfo (0.3.33)
Installing activerecord (3.2.8)
Installing activeresource (3.2.8)
Using bundler (1.0.15)
Installing coderay (1.0.7)
Installing fastercsv (1.5.5)
Installing rack-ssl (1.3.2)
Installing json (1.7.5) with native extensions
Installing rdoc (3.12)
Installing thor (0.16.0)
Installing railties (3.2.8)
Installing jquery-rails (2.0.3)
Installing mysql (2.8.1) with native extensions
Installing net-ldap (0.3.1)
Installing ruby-openid (2.1.8)
Installing rack-openid (1.3.1)
Installing rails (3.2.8)
Installing rmagick (2.13.1) with native extensions

7) tworzymy token

rake generate_secret_token

8) inicializujemy redmine

RAILS_ENV=production rake db:migrate
RAILS_ENV=production rake redmine:load_default_data

9) upewniamy sie ze mamy włączony mod_passenger w apachu
a2enmod passenger
/etc/init.d/apache2 restart

10) ustawiamy odpowiednie uprawnienia na katalogach

chown web1:client /var/www/redmine.example.com/web/ -R
chmod 755 /var/www/redmine.example.com/web/
mkdir /var/www/redmine.example.com/web/public/plugin_assets
chmod -R 777 /var/www/redmine.example.com/web/public/plugin_assets
chmod -R 777 redmine/files

11) tworzymy odpwiednie reguly vhosta. Z poziomu ispconfig3 w opciach strony w sekcji Dyrektywy Apache dodajemy.

DocumentRoot /var/www/redmine.it-dzial.pl/web/redmine/public

Order allow,deny
Allow from all

Alias /stats /var/www/redmine.it-dzial.pl/web/stats
# RewriteEngine On
# RewriteCond %{HTTPS} off
# RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.