Cygal.net.pl

Systemy, Sieci i takie tam :)

Grudzień, 2011

Uruchamianie zadań ostatniego dnia miesiąca z użyciem CRONa

Jak wiadomo CRON posiada pewne ograniczenia a największym z nich jest brak możliwości uruchamiania zadań ostatniego dnia miesią…ca. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba musimy zastosować pewien TRICK. Mianowicie : 0 10 28-31 * * [ “$(/bin/date +%d -d tomorrow)” = “01” ] && /root/skrypty /skrypt.sh Zadanie z poziomu cron powinno być wykonywane w dniach od 28 […]

 

OpenSSH i wiele profili logowania do serwerów.

Bardzo często zarzą…dzamy wieloma serwerami i hostami. Również często zdarza się, że ze względów bezpieczeństwa nasze serwery i hosty mają… uruchomiony serwer SSH na nie standardowym porcie innym niż port 22. W takim przypadku podczas nawiązywania połą…czenia SSH poprzez terminal w systemie linux musimy wydać dość długą… komendę taka jak: ssh -p22000 root@mojadomena.com. Jeżeli mamy […]

 

Jak automatycznie wysyłać wiadomosci MAIL z konta Gmail.com

Zaistniała potrzeba aby co jakiś czas automatycznie wysłać maila do znajomych z mojego konta emial na Gmailu. Do tego celu napisałem prosty skrypt w Perlu. Skrypt pobiera dane adresowe z bazy mysql a następnie wysyła maila o jednakowej treści na wszystkie znalezione adresy emial w bazie. Oczywiście skrypt jest uruchamiany z crona raz w tygodniu […]